Екстра Форс – уникална комбинация от органичен въглерод, микро- и макроелементи

Земеделците трябва да се подготвят за Зелената сделка. Да бъдат по-мотивирани и отговорни, да произвеждат висококачествена продукция, като в същото време не увреждат околната среда и биоразнообразието. ЕК си е поставила амбициозни цели за намаляване употребата на химически торове и пестициди и увеличаване на биосертифицираните площи до 2030 г. Това неизбежно ще промени както земеделските практики, така и научно-развойната дейност, която ще акцентира все повече на екологични продукти.
Екстра Форс е точно такъв продукт, изцяло българска разработка. Представлява екстракт от компост /оборски тор и растителни отпадъци/. Съдържа органичен въглерод и основните микро- и макроелементи.

Количеството органично вещество в почвите се определя на базата на съдържанието на органичен въглерод, който поддържа плодородието на почвата. В Екстра Форс съдържанието на общ органичен въглерод е 15-30%.

Екстра Форс съдържа 1,0-2,0 % азот N
Азотът е един от важните елементи, необходими на растенията и оказва положително влияние върху растежа на земеделските култури. Той изгражда протеини, витамини, хормони. Азотът участва във всички ензимни реакции и играе активна роля в метаболизма на растенията, в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса и формирането на плодовете и семената. Също така азотът представлява и голяма част от хлорофила в растенията. Когато азотът е недостатъчен, в растението се наблюдава пожълтяване и опадане на листата, образуват се по-малко странични разклонения, растенията остават ниски, стеблата са тънки.

Екстра Форс съдържа 0,05-0,45 % фосфор P
Фосфорът е необходим за цялостното здраве на растението, за оформянето на корена и укрепването на стъблата, залагането на плодове. Много е важен през периода на цъфтеж. Този елемент определя доброто усвояване на азот и други хранителни вещества. Той участва в делението на клетките и образуването на захари. Ценен е с това, че укрепва имунитета на растенията и ги прави по-устойчиви към болести. При недостиг на фосфор развитието на растенията е слабо, получава се червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Екстра Форс съдържа 1,3-2,0 % калий K
Калият играе много важна роля при развитието на растенията. Важен е за развитието на корена и натрупването на захари, влияе върху цъфтежа. Освен това повишава устойчивостта на растенията към стресови фактори като измръзване, суша, болести или вредители. При недостиг на калий растенията изостават в развитието си и се получава завиване на листата, по-дребни плодове.

Екстра Форс съдържа 0,1-0,3 % калций CaO
Калцият подпомага клетъчен растеж в растенията, развитието на листата и корените. Когато калцият не достига, се наблюдава изкривяване и покафеняване на листата, пригори, поява на върхово гниене и опадане на плодовете, омекване на стъблата, кафяви участъци по тях и дори пречупване, намалена твърдост на плода и влошена трайност.

Екстра Форс съдържа 0,02-0,06 % магнезий Mg
Магнезият е отговорен за синтеза на хлорофила. Оказва влияние върху фосфатния метаболизъм, синтеза на белтъци, регулиране на водния баланс. Именно затова при недостиг листата пожълтяват и се усукват, увяхват и умират, растенията се развиват по-слабо, наблюдава се изкривяване на стъблото. Дефицитът на магнезий води до по-висока чувствителност на растенията към болести и до намаляване на добива.

Екстра Форс съдържа 1,0-10 mg/l бор B
Борът стимулира изграждането на клетъчната стена, транспортирането на захарите и образуването на цветовете, участва в деленето на клетките и опрашването. От него зависи качеството на цвета и завръза на плодове, образуването на скорбяла, поддържа водния баланс на растението. При недостиг на бор листата и корените имат бавен растеж. Наблюдава се загиване върха на нарастване на растението, на пъпките и загниване на корените, покафеняване на листата, не добър цъфтеж, поява на цепнатини по стъблата, дръжките на листата и корените, намален завръз на плодове, безформени плодове.

Екстра Форс съдържа 2,0-10 mg/l мед Cu
За регулирането и строежа на клетъчната стена важна роля има медта, която участва в растежа и делението на клетката, стимулира ензимната активност, влияе върху дишането, фотосинтезата, белтъчния метаболизъм и защитните функции на растението. По-дребни и напетнени листа, по-слабо развитие на растенията, спиране растежа на корена, предразположеност към полягане, намалено опрашване, празни класове означават, че растението се нуждае от мед.

Екстра Форс съдържа 100-500 mg/l желязо Fe
Желязото помага при синтеза на хлорофил и регулира дишането на растителната клетка. Подпомага различни ензимни процеси при растенията, синтеза на белтъци, както и транспорта на азот. Обезцветени листа, с по-тъмни стъблa или артерии, с петна, развитие на хлороза, къси корени с кафяво оцветяване са най-честите признаци за недостиг на желязо.

Екстра Форс съдържа 10-30 mg/l манган Mn
Манганът помага при производството на хлоропластите и подпомага енергийния цикъл. Maнгaнът влияe въpxy нитpaтнaтa peдyĸция, фoтocинтeзaтa, xopмoнaлния бaлaнc, бeлтъчния и въглexидpaтния мeтaбoлизъм, oбpaзyвaнeтo нa витaмини. Благодарение на мангана растенията имат добре развит корен и плодове. Намаляване размера на листата, образуване на черни точки и завиване се наблюдава при недостиг на манган. Също така – слаб растеж на корените, намалено образуване на пъпки и плод, загуба на качество.

Екстра Форс съдържа 5-15 mg/l цинк Zn
Важен елемент за хормоналния баланс на растението, за синтеза на хлорофила и ензимната активност е цинкът. Необходим е зa eнepгийния и бeлтъчния мeтaбoлизъм, oбpaзyвaнeтo нa витaмин С и В, oĸaзвa влияниe нaд oпpaшвaнeтo и ycвoявaнeтo нa кaлций. При липса на цинк се наблюдават по-дребни и жълтеникави листа, къси междувъзлия, хлоротични ивици, забавен растеж.

Екстра Форс съдържа 2-8 mg/l молибден Mo
Цинкът подобрява фотосинтезата и е необходим за синтеза на протеин. Молибденът помага при фиксирането на азот и в редуциране абсорбирането на нитрати. При недостиг се наблюдават трудности при опрашването, завиване на листата, хлороза на по-старите листа, слаб растеж.

0

Разгледайте новия ни каталог