Иновативните биостимулатори на „Пестицид“ подготвят есенниците за успешно презимуване

Уникалното им действие се дължи на съдържащите се в тях макро- и микроелементи в оптимално съотношение

Агр. Петър Кръстев
„Пестицид“ ЕООД е компания, създадена за комплексно обслужване и задоволяване потребностите на българските земеделци. Повече от 30 години фирмата обслужва своите клиенти с прецизно подбрани качествени и ефективни за производството семена, препарати за растителна защита, различни видове торове. Предлаганото от „Пестицид“ богато разнообразие от висококачествени продукти, предназначени да осигурят печелившо земеделско производство, е резултат от работата на висококвалифицирани специалисти в областта на растителната защита, селекцията и семепроизводството и научно-развойната и внедрителска дейност. Професионалната компетентност на кадрите, коректността в отношенията и точността в изпълнение на поетите ангажименти привличат клиенти и партньори от цялата страна. Регионалните агрономи на „Пестицид“ покриват територията на цялата страна с консултантски услуги и предлагат оптимална комбинация от персонализирани продукти за всеки производител в зависимост от конкретните условия на стопанството.
„Знаещите срещат успеха“
Девизът на „Пестицид“ непрекъснато търси нови измерения. Още от създаването си фирмата има собствена селекция на високопродуктивни сортове пшеница, признати у нас и в чужбина, а напоследък научно-внедрителската ѝ дейност навлезе в още един много важен сегмент на земеделското производство. Доказателство за това е разработването и формулирането от научен екип към фирмата на широка гама от иновативни органо-минерални торове с биостимулиращо действие. Производството им започна преди две години с пускането на пазара на първия продукт – Extra Force, който бързо придоби популярност и стана предпочитан за приложение от земеделците у нас. Но очевидно това е било само началото. От миналата година „Пестицид“ разработва формулации на серия от иновативни продукти с подхранващо и биостимулиращо действие.

Професионален принцип на „Пестицид“ е да създава условия за успешен агробизнес
Успешният старт на Extra Force послужи като стимул за научния екип на фирмата да продължи с разработването на този тип продукти, които вече са на пазара. „Не можем да въздействаме на климатичните условия, но можем да влияем пряко на растежа и развитието на отглежданите от нас култури и по този начин да се справяме с негативните фактори на околната среда“, казва Борис Колев, специалист техническа подкрепа в „Пестицид“. За тази цел от миналата година фирмата разработва и произвежда богата гама от органо-минерални торове с биостимулиращо действие, предназначени за различни култури в различни фази на приложение. Всички тези продукти отговарят на предизвикателствата на климатичните условия към днешна дата, защото освен подхранващо, имат и биостимулиращо и антистресово действие. Това се дължи на съдържащия се в тях пълен набор от всички важни органогенни и функционални елементи. Уникалността на органо-минералните торове с биостимулиращо действие на „Пестицид“ имат редица предимства. Те съдържат всички необходими макро- и микроелементи в оптимални дози и лесноусвоима форма. Могат да се прилагат за третиране на семена, листно пръскане, капково напояване и почвено приложение.
„Пестицид“ дава шанс за успешно презимуване на есенниците
По обективни причини есенната сеитба тази година значително закъсня. Това е предпоставка за недобре развитите растения от пшеница и рапица да не презимуват успешно. За да не пострадат посевите, необходима е нашата намеса. Точно тук е мястото на продукти, които, от една страна, благоприятстват ускорено развитие на растенията – формиране на добра коренова система и листна маса, а от друга, – им въздействат благоприятно, като стимулират протичането на важните физиологични процеси за достигане на оптимална фаза за тяхното успешно презимуване. „Пестицид“ предлага няколко продукта от новата си серия, които имат способността да ускорят развитието на рапицата и пшеницата и увеличат максимално шансовете им за успешно презимуване.
Продукти за рапица:
 Zinovii Oil+B – фаза на приложение първа двойка същински листа в доза 200 мл/дка;
 Zinovii TRIPLE+NPK – фаза втори лист в доза 100-200 мл/дка
 Gurii – при първа двойка същински листа в доза 100– 200 мл/дка.

Продукти за пшеница:
 Zinovii TRIPLE+NPK – втори лист в доза 100-200 мл/дка;
 Zinovii GRAND – фаза втори лист в доза 200 мл/дка;
 Zinovii GREEN+Mn – фаза втори лист в доза 150 – 200 мл/дка;
 Gurii – фаза втори лист в доза 100 – 200 мл/дка.

Третираните миналата година пшенични и рапични посеви с посочените продукти са презимували отлично и от тях са получени високи и качествени добиви, споделят специалистите на фирмата.
Биостимулаторите на „Пестицид“ за пшеница и рапица са съвместими с всички пестициди, използвани у нас. Специалистите на фирмата дори препоръчват съвместното им използване, тъй като понижават стреса от прекия контакт на химичните вещества с растенията.
Биостимулаторите от богатата гама на „Пестицид“ влияят пряко върху растежа и развитието на отглежданите култури, като подобряват фотосинтезата, увеличават листната маса и общата биомаса, допълват нуждите на растенията от макро- и микроелементи, стимулират залагането на репродуктивни органи и подобряват метаболизма. Извеждат растенията от състояние на силен стрес, породен от екстремни условия на околната среда, или фитотоксичност от хербициди. Всичко това е предпоставка за получаване на високи добиви с отлично качество на продукцията.

0

Разгледайте новия ни каталог