БИОСТИМУЛАТОРЪТ gurii – ПРОДУКТЪТ С НАЙ-ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВСИЧКИ МАКРО И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Фирма „Пестицид“ от миналата година пуска на пазара продукти, които са уникални по своя състав и въздейстиве върху растенията,  приложени както върху семена, така и листно .Те изключително  силно стимулират и  предпазват растението от неблагоприятните фактори на околната среда и изграждат по-добър имунитет.  В крайна сметка всички целим  получаването на по-високи и качествени добиви. Без значение с каква цел отглеждаме съответната култура – дали за по-голяма био маса,  или за по-висок добив от семената, всички наши продукти въздействат благоприятно върху растенията,  като по този начин спомагат за изграждането на здраво, мощно, силно растение, което благодарение на увеличената си листна маса по-добре фотосинтезира и така  изгражда по-добър и качествен добив.

Уникалното при нашите сложни течни биостимулатори  е,  че всеки един от тях съдържа пълен набор от органогенни елементи,  а това са въглерод, кислород, водород, азот, фосфор, сяра, магнезий. Освен това всеки един от продуктите съдържа  и пълен набор функционални елементи  като калий, калций, молибден, манган, бор и желязо. При създаването  на нашите сложни комплексни течни бостимулатори се вслушвахме в съветите на  основателите на агрохимичната наука, които твърдят, че няма смисъл от добавянето на всички останали елементи, ако не сме добавили този, който е в недостиг.

Много често се налага използването на лабораторни тестове и други способи,  за да определим точно кой елемент липсва.  Затова в нашите продукти сме обединили всички, за да може лесно и бързо чрез приложение да достигнем и задоволим нуждата на растението от който и да е от компонентите.

Комбинацията от макро- и микроелементи допринася за  този бърз инициален ефект, който наистина след 3 дни се забелязва  след третиране на културите.

Биостимулаторът Гурий е продуктът с най-високо съдържание на всички макро и микроелементи – мултифункционален, приложим в абсолютно всички култури, особено на полета, които са с високо потенциал за добив. Малката инвестиция, която се прави на декар, в доза от 150-200 мл на декар се възвръща многократно с получения добив, който е много по-висок като количество и качество спрямо нетретираните контроли.

gurii увеличава биомасата на самото растение,  като увеличава площта на листните петури,  получава се   по-добра фотосинтеза    – оттам са и по-високите добиви като количество и качество. Другите   ползи от продукта –  по-висок имунитет   на растенията като резултат от  всички макро- и микроелементи, от  биологично активните съставки,  фитохормони,   наистина го правят  инвестиция, който се възвръща многократно. Можем да го приложим рано напролет след встъпване на пшениците и ечемиците във вегетация,   за  да ги стимулираме бързо  към правилен растеж и развитие   и да ги снабдим с азот, фосфор и калий и всички останали макро- и микроелементи .    Много добри резултати получаваме при двукратно приложение  – първото след встъпване на културите във вегетация, а второ можем  да приложим преди изкласяване  на пшеницата,  заедно с  и фунгицидното третиране,  в доза от 150 до 200 мл на дка. При всички останали култури го прилагаме тогава, когато растението изпитва най-голяма нужда  от азот, фосфор и калий. Можем да го приложим в царевица след трети лист на културата, в слънчоглед след първа- втора същинска двойка листа в зависимост от нуждите на съответните култури. В зеленчуци можем да го прилагаме по всяко време,  когато растението изпитва най-голяма нужда.

0

Разгледайте новия ни каталог